14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningsenergispareloven § 17

Uddrag fra kommentarerne til bygningsenergispareloven § 17:

Til § 17
Bestemmelserne, der sammen med lovforslagets § 16 afløser § 11 i lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, giver mulighed for at fastsætte regler om kontrol af, at tekniske anlæg inden ibrugtagning opfylder de energimæssige krav i bygningsreglementet. Nuværende regler herom findes for olie- eller gasfyr...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.