14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsenergispareloven § 17

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsenergispareloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1300 af 03. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at det inden ibrugtagning af tekniske anlæg skal kontrolleres, om anlægget opfylder de energimæssige krav i bygningsreglementet.

•••

Stk. 2 Regler fastsat efter stk. 1 finder anvendelse såvel for installation af tekniske anlæg i nybyggeri som for installation eller udskiftning af anlæg i eksisterende bebyggelse.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at ejeren eller den tekniske ekspert, der har foretaget kontrollen af et teknisk anlæg, skal oplyse den stedlige bygningsmyndighed om resultatet af kontrollen.

•••
profile photo
Profilside