14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Byggeloven § 8

Uddrag fra forarbejderne til byggeloven § 8:

Til § 8.
Paragraffen fastsætter regler om bebyggelsens afstand til naboskel og indeholder i overensstemmelse med § 31 i BL-1960 et almindeligt krav om, at bebyggelsen skal være fritliggende. Den nærmere afgrænsning af fritliggendekravet skal som hidtil ske i bygningsreglementet.I byområder med overvejende sluttet bebyggelse skal der som hidtil være adgang f...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.