14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byggeloven § 7

Uddrag fra kommentarerne til byggeloven § 7:

Til § 7.
Paragraffen svarer med mindre redaktionelle ændringer til § 32, stk. 1 og 6, i BL-1960. Den gældende lovs § 32, stk. 2-5, indeholder nogle regler om tilvejebringelse af parkeringsarealer samt opholdsarealer for børn og voksne, herunder opholdsarealer for personer, der er beskæftiget i erhvervsvirksomheder. Da disse regler er udbygget med detaljered...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.