14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Byggeloven § 4B

Uddrag fra forarbejderne til byggeloven § 4B:

Af byggelovens § 2, stk. 1, litra b, fremgår, at byggeloven finder anvendelse på ombygning af og andre forandringer i bestående byggeri, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser. Det foreslås, at økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.