14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Byggeloven § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af byggeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. September 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 En bebyggelse må først tages i brug, når der er:

  • a) adgang til vej, som er i overensstemmelse med vejlovgivningen,

  • b) afledning for spildevand, regnvand, overfladevand og grundvand, som er i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovgivningen,

  • c) drikkevandsforsyning, som er i overensstemmelse med vandforsynings- og miljøbeskyttelseslovgivningen, og

  • d) forsvarlig mulighed for brandslukning i overensstemmelse med beredskabsloven.

•••

Stk. 2 Er de i stk. 1 nævnte forskrifter ikke opfyldt, inden bebyggelsen påbegyndes, kan der stilles krav om sikkerhed for, at arbejderne udføres, inden bebyggelsen tages i brug.

•••

Stk. 3 Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, når en lokalplan indeholder bestemmelser om foretagelse af afskærmningsforanstaltninger som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse.

•••
profile photo
Profilside