14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byggeloven § 31E

Uddrag fra kommentarerne til byggeloven § 31E:

Her indsættes en ny overskrift, som præciserer de følgende bestemmelsers indhold.     Med lovforslagets § 31 A konkretiseres det, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilsyn med, at byggeloven og de i medfør af de i § 31, stk. 1, fastsatte best...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.