14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byggeloven § 30C

Uddrag fra kommentarerne til byggeloven § 30C:

(§ 30 C)Den foreslåede bestemmelse indebærer, at klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten inden for lovens område.Bemyndigelsen tænkes anvendt ved mindre ændringer eller justeringer af direktiv om bygningers energimæssige ydeevne, direktiv om...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.