14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byggeloven § 21

Uddrag fra kommentarerne til byggeloven § 21:

Til § 21.
I stk. 1 foreslås det, som anført i de almindelige bemærkninger punkt 5 c, at bestemmelser om kommunernes administration af byggelovgivningen kan fastsættes i bygningsreglementet. Som foran nævnt er formålet med bestemmelsen at skaffe hjemmel til at fastsætte regler om administrative forhold, der hidtil har været optaget i de stedlige bygningsvedtæ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.