14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byggeloven § 2

Uddrag fra kommentarerne til byggeloven § 2:

Til § 2.
Paragraffen angiver, hvilke arter af byggearbejder m. v., der omfattes af loven, og i hvilket omfang byggelovgivningens regler finder anvendelse på de pågældende arbejder.Stk. 1 svarer med redaktionelle ændringer til § 2, stk. 1, i BL-1960. Der er ikke tilsigtet nogen realitetsændring ved under stk. 1, litra b, at sammenkæde "ombygning" og "andre f...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.