14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byggeloven § 16A

Uddrag fra kommentarerne til byggeloven § 16A:

Stk. 1-3. Der er ikke i byggeloven en udtrykkelig bestemmelse, der pålægger kommunalbestyrelsen som bygningsmyndighed at kontrollere, at lovens bestemmelser overholdes, og at påbud samt vilkår i tilladelser eller dispensationer efterkommes. Tilsynspligten har hidtil hvilet på uskrevne forvaltningsretlige regler og er en umiddelbar følge af, at komm...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.