14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Byggeloven § 16A

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af byggeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. September 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16A Ibrugtagningstilladelse
Arbejder, der er omfattet af § 2, må ikke tages i brug uden kommunalbestyrelsens tilladelse. I bygningsreglementet kan fastsættes regler om midlertidig ibrugtagen af et byggearbejde, før det er endeligt færdiggjort. Bygningsreglementet

•••
profile photo
Profilside