14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byggeloven § 15B

Uddrag fra kommentarerne til byggeloven § 15B:

Efter de gældende regler i byggelovens § 16 C, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen ved byggesagsbehandlingen påse, at byggeloven, og de regler, der er fastsat i medfør heraf, overholdes. Der er dog undtagelser til dette udgangspunkt i § 16, stk. 7.Det følger af § 16, stk. 7, at visse bygningstyper er undtaget kommunalbestyrelsens tekniske byggesagsbeh...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.