14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Byggeloven § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af byggeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. September 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Bebyggelser af nedennævnte arter skal i det omfang, der i bygningsreglementet ikke er fastsat bestemmelser om dem, opføres i overensstemmelse med de krav, som kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde stiller ud fra de hensyn, som loven tilsigter at varetage:

  • a) bygninger såvel som større lokaler til forretninger, kontorer, industri, værksteder og lager,

  • b) husbåde og flydende konstruktioner, der anvendes til beboelse, erhverv eller lignende formål,

  • c) kirker, teatre, hoteller, sygehuse, fængsler og kaserner, bygninger for undervisnings-, udstillings- eller forlystelsesformål samt i det hele bygninger eller større lokaler, hvori mange mennesker samles.

•••

Stk. 2 Ved projektering af de bygninger, der er nævnt i stk. 1, og i det omfang der i bygningsreglementet ikke er fastsat bestemmelser om det pågældende tekniske forhold, har ansøgeren ansvaret for, at projekteringen vedrørende disse forhold varetager de hensyn, som loven tilsigter at varetage.

•••
profile photo
Profilside