14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Byfornyelsesloven § 97

Lov om byfornyelse og udvikling af byer paragraf 97

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af byfornyelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§97 Boligministeren kan inden for den udgiftsramme, der efter § 93 er fastsat på de årlige finanslove, give kommunalbestyrelsen tilladelse til at træffe beslutning om områdefornyelsesforsøg.

•••

Stk. 2 Boligministeren kan for forsøg efter stk. 1 yde støtte til andre end de i § 6 nævnte foranstaltninger, som kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til.

•••

Henvisningen er lavet til § 7, stk. 1, da der ikke er noget nr. 1, og da den omhandlede refusionssats findes i § 7, stk. 1.

Stk. 3 Boligministeren kan for forsøg efter stk. 1 forhøje den i § 7, stk. 1, nr. 1, nævnte refusionssats fra 50 pct. og indtil 100 pct., for så vidt angår de særlige forsøgsudgifter.

•••

Stk. 4 Boligministeren kan for forsøg efter stk. 1 yde forskudsvis refusion af statens andel af byfornyelsesudgifterne, herunder de særlige forsøgsudgifter. Den forskudsvise refusion kan udbetales, inden arbejderne iværksættes.

•••
profile photo
Profilside