14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 91

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 91:

Til § 91
Ved bestemmelsen foreslås der givet økonomi- og erhvervsministeren en bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om nævnets forretningsorden. Der vil herunder blive fastsat regler om, at nævnsformanden alene uden deltagelse af nævnets øvrige medlemmer træffer afgørelse i formalitetsspørgsmål. Bestemmelse...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.