14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 83

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 83:

Til § 83
Bestemmelsen svarer til den gældende lovs § 173. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter kapitel 9, kan indbringes for byfornyelsesnævnet, som i sager efter dette kapitel tiltrædes af en brandmmæssig sagkyndig og en læge med bolighygiejnisk sagkundskab. Klageberettigede efter stk. 1...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.