14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 62

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 62:

Til § 62
Bestemmelsen erstatter gældende lovs § 144, stk. 3-9 og vedrører de krav, som kan stilles til den anviste erstatningsbolig og husstandens mulighed for at gøre indsigelser. Herudover indeholder den eksisterende § 144, stk. 9, en bestemmelse, som   giver kommunalbestyrelsen en skønsmæs...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.