14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 55

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 55:

Til § 55
Forslaget om fondsdækning bygger efter stk. 1 på, at fondens økonomiske midler tilvejebringes gennem bidrag, der beregnes som 1,5 pct. af de samlede ombygningsudgifter til arbejder, der er gennemført efter denne lov bortset fra kapitel 6, uanset omfang og karakter af den offentlige støtte i henhold t...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.