14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 54

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 54:

Til § 54
I henhold til stk. 1 skal bygherren som betingelse for støtte, inden ombygningen påbegyndes, foranledige en registrering af bygningens tilstand. Formålet hermed er at få foretaget en objektiv dokumentation af bygningens tilstand, inden arbejderne påbegyndes bl.a. med henblik på at konstat...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.