14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 50

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 50:

Til § 50
Efter § 50 foreslås, at fastsættelse af erstatning for servitutpålæg eller nedrivning af bygninger, der undtagelsesvis ikke modsvares af værdien af den offentligt støttede friarealforbedring, af ejeren kan indbringes for de i lov om offentlige veje omhandlede taksationsmyndigheder inden 6 uger efter, at afgørels...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.