14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 45

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 45:

Til § 45
Efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen forlange, at private bygninger helt eller delvis skal afstås mod erstatning. Afståelse kan kun finde sted med henblik på nedrivning af bebyggelsen og skal være begrundet i, at nedrivningen er nødvendig for at gennemføre friarealbeslutningen. Komm...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.