14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 44

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 44:

Til § 44
Efter bestemmelsen foreslås, at der ydes ejeren erstatning for tabet, såfremt et servitutpålæg, der er meddelt efter § 43 eller værdien af nedrevne bygninger undtagelsesvis ikke modsvares af værdien af den offentligt støttede friarealforbedring. Servitutpålægget, der har karakter af en rådighedsservitut, ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.