14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 43

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 43:

Til § 43
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende lovs §§ 44 og 45. Efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen, når et projekt om fælles friarealer og fælleslokaler er vedtaget, pålægge ejendomme, der omfattes af projektet, de som følge heraf nødvendige servitutter om udlæg af fællesare...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.