14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 33

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 33:

Til § 33
Det foreslås, at sekretariatsfunktionen for bygningsforbedringsudvalget varetages af den kommunale forvaltning. Det påhviler således kommunalbestyrelsen at stille den fornødne medhjælp til rådighed for udvalget. Kommunen afholder de udgifter, derunder til kontorhold m.v., som udvalgets virksomhed medfører. Udvalgets m...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.