14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Byfornyelsesloven § 31

Lov om byfornyelse og udvikling af byer paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af byfornyelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Et bygningsforbedringsudvalg består af 5 medlemmer og sammensættes således:

  • 1) 2 kommunale repræsentanter.

  • 2) 2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser.

  • 3) 1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresser.

•••

Stk. 2 Samtidig med valget af medlemmer vælges 1 eller flere suppleanter for hvert medlem.

•••

Stk. 3 Udvalgsmedlemmerne og suppleanterne udpeges for en periode, der følger kommunens valgperiode.

•••

Stk. 4 Finder udpegning sted i løbet af en valgperiode, udpeges 1 nyt medlem eller 1 suppleant kun for den resterende del af perioden.

•••
profile photo
Profilside