14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 21

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 21:

Til § 21
Bestemmelsen i § 21 afgrænser anvendelsesområdet for bygningsfornyelse i ejerboliger og andelsboliger. I § 21, stk. 1, nr. 1 og 2, foreslås det, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at yde støtte til ombygning og istandsættelse af ejerboliger og andelsboliger, som har ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.