14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 15

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 15:

Til § 15
Da det er hensigten, at forbedringsarbejder skal kunne gennemføres efter byfornyelsesloven på en måde, som giver eksisterende lejere en rimelig tidshorisont til at indrette sig på lejestigningen, foreslås det i stk.1, at lejerne altid har krav på indfasningsstøtte til den del af lejestigningen, der l...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.