14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 105

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 105:

Til § 105
I henhold til den foreslåede bestemmelse i stk. 1 har e jere og brugere af fast ejendom samt offentlige myndigheder pligt til på begæring af kommunalbestyrelsen, boligkommissionen eller bygningsforbedringsudvalget at afgive oplysninger til brug for byfornyelsesvirksomheden, he...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.