14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Byfornyelsesloven § 100

Uddrag fra kommentarerne til byfornyelsesloven § 100:

Til § 100
Det foreslås, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelse af denne lov, kommunalbestyrelsens ydelse af støtte, ansøgnings- og beslutningsprocedure, udbetaling og statsrefusion, fordeling af udgiftsrammen samt regnskabsaflæggelse og revision efter reglerne i denne lovs kapitel ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.