14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Byfornyelsesloven § 1

Lov om byfornyelse og udvikling af byer paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af byfornyelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Overskriften til kapitel 1 er ved ændringslov nr. 1366 af 16. december 2014, § 1, nr. 1, ændret til »Lovens formål og kommunernes opgaver«. I den nye lovbekendtgørelse nr. 144 af 21/02 2020 fra Retsinformation anføres stadig den gamle kapiteloverskrift: »Den kommunale indsats vedrørende byfornyelse og udvikling af byer«.

§1 Lovens formål er at give kommunerne mulighed for at sikre gode boligsociale forhold både i og uden for vækstområder i byerne og på landet.

•••

Stk. 2 Til opfyldelse af stk. 1 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om:

•••

Stk. 3 Til opfyldelse af stk. 1 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum i overensstemmelse med retningslinjerne i kapitel 9.

•••

Stk. 4 Kapitel 2-6 kan anvendes, når der foreligger det fornødne plangrundlag i henhold til lov om planlægning.

•••

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for prioriteringen af ansøgninger om støtte til bygningsfornyelse efter stk. 2, nr. 2.

•••
profile photo
Profilside