14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Buskørselsloven § 2a

Uddrag fra kommentarerne til buskørselsloven § 2a:

    Efter den nugældende buslov træffer Persontrafikrådet afgørelser om meddelelse og tilbagekaldelse af tilladelser m.v. Det fremgår endvidere af lovens § 21, stk. 4, at trafikministeren efter aftale med Persontrafikrådet kan fastsætte regler om, at Færdselsstyrelsen bemyndiges til at træ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.