14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Budgetlov § 14

Uddrag fra kommentarerne til budgetlov § 14:

Til § 14
Bestemmelsen fastsætter i stk. 1, at samtlige ministre på nærmere bestemte tidspunkter i finansåret indberetter oplysninger til finansministeren om resultatet af den seneste udgiftskontrol i medfør af § 13, stk. 1, og om det nærmere indhold af en eventuel beslutning i medfør af § 13, stk. 2. Bestemmelsen fastsætter endvider...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.