14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Budgetlov § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af budgetlov og bygger på lov nr. 547 af 18. June 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Den forudgående udgiftskontrol
Samtlige ministre foretager på nærmere bestemte tidspunkter i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret en kontrol af, om det pågældende ministerområdes endelige regnskabstal for finansåret kan forventes at overstige finansårets bevillinger.

•••

Stk. 2 Hvis en ministers udgiftskontrol i medfør af stk. 1 viser, at det pågældende ministerområdes endelige regnskabstal for finansåret kan forventes at overstige finansårets bevillinger, skal den pågældende minister træffe beslutning om at gennemføre foranstaltninger med henblik på at imødegå den forventede overskridelse af finansårets bevillinger.

•••
profile photo
Profilside