14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Budgetlov § 10

Uddrag fra kommentarerne til budgetlov § 10:

Til § 10
Bestemmelsen fastsætter, at det kommunale udgiftsloft er en øvre grænse for de kommunale nettodriftsudgifter til service i finansåret.Ved de kommunale nettodriftsudgifter til service forstås de kommunale nettodriftsudgifter fratrukket udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, udgifter vedrørende almene ældreboliger, udgifter til aktivitetsbestemt...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.