Budget- og regnskabsbekendtgørelsen § 10

Denne konsoliderede version af budget- og regnskabsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019

§ 10

§§ 1-7 og § 8, stk. 2 og 4, finder tilsvarende anvendelse på Københavns Kommune.