14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Budbekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om salg af fast ejendom ved budrunde (Budbekendtgørelsen) paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af budbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 321 af 29. marts 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Tilbudsblanketten skal indeholde oplysning om fremgangsmåden ved afgivelse af bud. Uanset om fremgangsmåden i stk. 2 eller 3 vælges, skal formidleren drage omsorg for, at ingen, ej heller formidleren, har adgang til oplysninger om indholdet af buddene i budperioden, jf. § 8.

•••

Stk. 2 Af tilbudsblanketten skal det fremgå, at den udfyldte og underskrevne tilbudsblanket, den underskrevne købsaftale og det underskrevne bilag om fortrydelsesret skal afleveres på formidlerens forretningssted eller sendes som postforsendelse hertil i en lukket kuvert, der er mærket ”bud” og med angivelse af den pågældende ejendoms adresse eller sagsnummer. Det skal fremgå, hvornår buddet senest skal være nået frem til formidlerens forretningssted.

•••

Stk. 3 Uanset stk. 2 kan det i tilbudsblanketten bestemmes, at bud kan eller skal indgives på andre måder end anført i stk. 2, herunder ved anvendelse af elektroniske medier, forudsat at dette kan ske på betryggende vis. Det kan eksempelvis bestemmes, at bud kan eller skal indsendes pr. e-post med digital signatur til en særlig e-post adresse, som udelukkende er beregnet til indsendelse af bud på den pågældende ejendom. Det skal fremgå, hvornår buddet senest skal være nået frem på den fastsatte måde.

•••
profile photo
Profilside