14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bruxelles I-forordningsloven Kapitel 4

Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af bruxelles i-forordningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1282 af 14. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bruxelles I-forordningsloven

Kapitel 4
1
Forarbejder

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§10 Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter dog tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 13, nr. 1 og 2.

§§11-14 (Udeladt af Redaktionen).

§15 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lovens § 13 og § 14 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de ændringer, der følger af de særlige færøske og grønlandske forhold.

profile photo
Profilside