14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bruxelles I-forordningsloven § 8j

Uddrag fra kommentarerne til bruxelles i-forordningsloven § 8j:

Det foreslås at indsætte et nyt kapitel 2 c om anerkendelse og fuldbyrdelse efter værnetingsaftalekonventionen. Kapitlet indeholder bestemmelser om fremgangsmåden ved eksekvatur, hvorefter udenlandske retsafgørelser, der er omfattet af værnetingsaftalekonventionen, kan erklæres eksigible i Danmark. Den foreslåede fremgangsmåde svarer med enkelte æ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.