14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bruxelles I-forordningsloven § 5

Uddrag fra kommentarerne til bruxelles i-forordningsloven § 5:

Til § 5
Forordningens artikel 61 indeholder en mulighed for, at medlemsstaterne under visse omstændigheder kan afslå at anerkende eller fuldbyrde en afgørelse om et borgerligt krav truffet i en anden medlemsstat i forbindelse med en sag om retsforfølgning for en uagtsom lovovertrædelse. En lignende bestemmelse findes i artike...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.