14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Bruxelles I-forordningsloven § 3

Uddrag fra forarbejderne til bruxelles i-forordningsloven § 3:

Til § 3
Den foreslåede bestemmelse indeholder regler om appel af en eksekvaturafgørelse. Parterne kan efter forslaget til stk. 1, jf. også parallelaftalens artikel 2, stk. 2, litra i, jf. forordningens bilag III, kære afgørelsen om eksekvatur til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.