14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bruxelles I-forordningsloven § 14

Uddrag fra kommentarerne til bruxelles i-forordningsloven § 14:

Til § 14
(Sømandsloven) ...
Til nr. 1-3 (§ 17, stk. 1, nr. 7, § 64, stk. 4 og 5) Der er tale om konsekvensændringer som følge af Danmarks tiltræden på mellemstatsligt grundlag af reglerne i Bruxelles I-forordningen. Af sømandslovens § 17, stk. 1, nr. 7, fremgår, at skibsføreren kan afskedige en sømand, hvis denne indbringer en tvist om tjenesteforholdet for udenlandsk myndighed. ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.