14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bruxelles I-forordningsloven § 13

Uddrag fra kommentarerne til bruxelles i-forordningsloven § 13:

Til § 13
(Søloven) ...
Til nr. 1 og 2 (§ 190 og § 226, stk. 3) Der er tale om konsekvensændringer som følge af Danmarks tiltræden på mellemstatsligt grundlag af reglerne i Bruxelles I-forordningen. Sølovens § 190 og § 226 blev indsat ved lov nr. 599 af 24. juni 2005 om ændring af søloven (Ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkerolie og ansvar for skade opstået i forbi... Til nr. 3 og 4 (§ 310, stk. 5, og § 429, stk. 3) Der er tale om konsekvensændringer som følge af Danmarks tiltræden på mellemstatsligt grundlag af reglerne i Bruxelles I-forordningen. Sølovens § 310, stk. 1 og 4, indeholder regler om henholdsvis værnetingsaftaler og værneting vedrørende tvister om transport af stykgods. Efter § 310, stk. 5,...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.