14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Brugsmodelloven § 9

Uddrag fra kommentarerne til brugsmodelloven § 9:

Til § 9
§ 9 svarer til patentlovens § 4 om forbenyttelsesret. Den gældende lovs § 4, stk. 1 henviser til patentlovens bestemmelse. Bestemmelsens ordlyd er ændret således, at den ikke blot henviser til patentloven, men har et selvstændigt indhold. Bestemmelsen ændrer ikke ved hidtidig praksis og skal fortolkes i overensstemmel...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.