14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Brugsmodelloven § 70

Uddrag fra kommentarerne til brugsmodelloven § 70:

Til § 70
Bestemmelsen svarer til den gældende lovs § 2, stk. 2. Bestemmelsen bemyndiger økonomi- og erhvervsministeren til efter forhandlinger med Justitsministeren at fastsætte nærmere regler for, hvad der skal forstås ved krigsmateriel jf. lov om hemmelige patenter. Bestemmelsen foreslås flyttet fra § 2, for at s...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.