14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Brugsmodelloven § 63

Lov om brugsmodeller paragraf 63

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af brugsmodelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 91 af 29. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§63 Klage over styrelsens afgørelser i medfør af §§ 40, 66 og 67 kan af ansøgeren, brugsmodelhaveren eller den, der har begæret prøvning, indgives til Ankenævnet for Patenter og Varemærker senest 2 måneder efter, at der er givet vedkommende underretning om afgørelsen. Andre, der har interesse i den pågældende afgørelse, kan senest 2 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort, indgive tilsvarende klage.

•••

Stk. 2 Inden den i stk. 1 nævnte frist skal det for klagen fastsatte gebyr betales. Sker dette ikke, skal klagen afvises.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i § 25, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside