14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Brugsmodelloven § 55

Uddrag fra kommentarerne til brugsmodelloven § 55:

Til § 55
Bestemmelsen modsvarer den gældende lovs § 40, men ordlyden er ændret således, at den implementerer retshåndhævelsesdirektivets (2004/48/EF af 29. april 2004) artikel 13. Patentlovens § 58 som denne bestemmelse vil svare til foreslås tillige justeret ved et kommende lovforslag. Efter den gældende bes...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.