14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Brugsmodelloven § 55

Lov om brugsmodeller paragraf 55

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af brugsmodelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 91 af 29. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§55 Den, som forsætligt eller uagtsomt begår brugsmodelindgreb, skal betale

  • 1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og

  • 2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.

•••

Stk. 2 Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der tages hensyn til blandt andet den forurettedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.

•••

Stk. 3 I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes en godtgørelse til den forurettede for ikkeøkonomisk skade.

•••
profile photo
Profilside