14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Brugsmodelloven § 40

Lov om brugsmodeller paragraf 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af brugsmodelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 91 af 29. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Er en brugsmodelregistrering overgået til en anden, er licens givet, er en brugsmodelregistrering pantsat, er der foretaget udlæg i brugsmodelregistreringen, eller er brugsmodelhaver taget under konkursbehandling, skal dette på begæring indføres i brugsmodelregisteret.

•••

Stk. 2 Godtgøres det, at en registreret licens er ophørt, skal licensen slettes af registeret.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for tvangslicens og rettigheder i henhold til § 48, stk. 2.

•••

Stk. 4 Søgsmål vedrørende en brugsmodelregistrering kan altid anlægges mod den, som i registeret er indført som brugsmodelhaver, og meddelelse fra patentmyndigheden kan sendes til denne.

•••
profile photo
Profilside