14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Brugsmodelloven § 19

Uddrag fra kommentarerne til brugsmodelloven § 19:

Til § 19
Bestemmelsen svarer til den gældende lovs § 12. I forhold til den gældende § 12 er der foretaget en redaktionel ændring, som konsekvens af at der i forslagets § 2 ikke længere blot er en henvisning til patentlovens undtagelsesbestemmelser, men at disse derimod i forslaget er anført i selvstændige paragraffer. Æn...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.